Av de covidpatienter som lades in på IVA i mars avled 34 procent inom 30 dagar. I april var mortaliteten 21 procent, och i maj var den nere på 19 procent. Det visar siffror från Svenska intensivvårdsregistret som SVT Nyheter sammanställt.

– Det är hoppingivande och glädjande, men kräver också en djupare analys, säger Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset, till SVT.

De läkare och experter SVT pratat med lyfter bland annat fram nya lärdomar kring behandling och läkemedel som bidragande faktorer till den positiva utvecklingen.

– Vi har med tiden lärt oss mer kring när och hur man ska använda respiratorbehandling. Att vi ska ge högre doser blodförtunnande medicin eftersom det finns risk för blodproppsbildning. Och att användande av kortison verkar kunna ha positiva effekter, säger Björn Persson.

En annan faktor kan vara patienturvalet. Enligt SVT minskade andelen äldre covid-patienter på IVA kraftigt under april.

– Är du alltför gammal och har en massa tillhörande sjukdomar har du ofta ingen hjälp av intensivvård. Vi är vana i Sverige att satsa på alla patienter nästan hur länge som helst, här hade man ingen nytta av det, säger Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.

Läs också:

IVA-chefen: För tidigt att uttala sig om överlevnad i intensivvården