Läkaren i fråga dömdes 2017 med påföljden skyddstillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) anser att brotten som läkaren gjort sig skyldig till är av ett sådant allvarligt slag att återkallelse av legitimationen är aktuell.

Enligt Ivo har läkaren genom att begå brotten missbrukat det förtroende som »allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården«.

I ett yttrande har läkaren å sin sida pekat på att han inte brustit i sin yrkesutövning som läkare.

Ivo konstaterar att brotten begåtts utanför yrkesutövningen, men det påverkar inte myndighetens bedömning. Ivo yrkar därför att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ska återkalla läkarens legitimation.