Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen får nya och breda uppdrag av regeringen att förbereda Sverige för ökad smittspridning. Det kan röra lokala ökningar av covid-19 eller en mer omfattande andra våg av smittan.

– Syftet med uppdragen som regeringen nu fattat beslut om är att uppnå en så god beredskap som möjligt, sa socialminister Lena Hallengren vid en presskonferens på måndagen.

Folkhälsomyndigheten ska beskriva olika scenarion för hur smittspridningen kan utvecklas den närmaste tiden. Det är ett uppdrag som myndigheten ska redovisa senast den 20 juli.

Folkhälsomyndigheten ska även bedöma vilka insatser som behövs, både nationellt och regionalt, för att upptäcka nya utbrott, minska smittspridningen och hålla nere dödstalet. Därtill ska myndigheten undersöka vilka förutsättningar som finns för att införa regionala föreskrifter och allmänna råd, om sådana skulle behövas.

Folkhälsomyndighetens scenarier ligger sedan till grund för de andra myndigheternas uppdrag, vilka ska redovisas den 1 september. Där ska Socialstyrelsen exempelvis bedöma vilka insatser som behövs för att stärka hälso- och sjukvården, samt socialtjänsten.

– Det kan till exempel handla om att bedöma behovet av nationell lagerhållning av bland annat skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel, och säkerställa behovet vid eventuella framtida utbrott, sa socialminister Lena Hallengren.

Läkemedelsverket ska planera för insatser som behövs för att säkra tillgången på läkemedel i nya utbrott. Och länsstyrelserna ska ta fram planer för vilka insatser som behövs vid olika skeenden.

Regeringen lyfter fram samarbetet mellan staten, kommuner och regioner som avgörande för att hantera smittans utveckling. Det är ett samarbete som civilminister Lena Micko tycker har stärkts under pandemin.

– Man har haft ett bra samarbete innan. Men i en kris finner man varandra ännu mer. Det har vi sett ske runtom i landet, sa hon på presskonferensen.

– Sedan är det ju så att vi haft utbrott på äldreboenden där vi måste fundera på hur vi ska skyddas oss bättre i fortsättningen.