Som Läkartidningen tidigare berättat hade Knut Bodin, huvudskyddsombud för Saco och Upplands allmänna läkarförening, skickat en begäran om föreläggande eller förbud till Arbetsmiljöverket. Han ansåg att regionen skulle sluta använda sig av den särskilda nödfallsövertid som införts under pandemin.

Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att förbjuda Region Uppsala att använda nödfallsövertid. Beslutet är daterat 23 juli, gäller med omedelbar verkan och är kopplat till ett vite på 100 000 kronor.

Rebecca Fredriksson, tillförordnad regiondirektör, säger till nyhetsbyrån TT att regionen inte överutnyttjat övertiden och varit rädda om personalen. Knut Bodin håller inte med. Han uppskattar att läkare och sjuksköterskor beordrats till 40 000 timmars nödfallsövertid under våren och början av sommaren.

– Det är en ohygglig mängd timmar, det är inte vettigt. Det ska vara en individuell prövning om det behövs nödfallsövertid på den personen, säger han till Läkartidningen och fortsätter:

– Det är inte så att vi anser att man inte kan få använda nödfallsövertid vid en särskild händelse som coronapandemin är, men inte i den omfattning som man har gjort här. Man har hållit på i över fyra månader och klassat all övertid som nödfallsövertid. Det är inte tänkt så.

I stället tycker han att regionen borde ha aktiverat krislägesavtalet, vilket användes i Region Stockholm. Det skulle bland annat ha inneburit 48 timmars arbetsvecka, anpassad vila och 220 procent i lön. Knut Bodin tror att det exempelvis hade inneburit en mer selektiv användning av övertiden och därmed färre timmar.

– Ja, det tror jag nog att det blivit. Det hade nog blivit mer av en prövning på individ, jämfört med nu när all övertid registrerades som nödfallsövertid, säger han och poängterar att krislägesavtalet hade gällt fyra veckor i taget.

Knut Bodin misstänker att regionen inte ville använda krislägesavtalet för att det skulle bli för dyrt. Anna Wadenhov, HR-direktör på Akademiska sjukhuset, säger till TT att regionen i stället valt att inte aktivera avtalet för att de anställdas veckoarbetstid inte skulle bli så hög.

– Vi har inte haft någon ekonomisk diskussion kopplat till det, utan det har handlat om att vi ville värna vår personal, säger hon till TT.

Ett problem som Knut Bodin ser med nödfallsövertiden är att det inte finns någon gräns för hur mycket som kan användas. Det är en fråga som Arbetsmiljöverket inte har tittat närmare på än.

– Det behöver utredas: under vilken tid var det lagligt att ta ut nödfallsövertiden, säger Knut Bodin.

 

Läs även:

Huvudskyddsombud vill stoppa nödfallsövertid

Tre sjukhus i Stockholm lämnar krislägesavtal

Krislägesavtalet är godkänt

Stockholm: Ja till krisavtal