I ett pressmeddelande konstaterar myndigheten dessutom att kraven skärps på rörelseutrymme vid arbete som innebär att man behöver vrida, huka eller böja sig ned. Arbetsmiljöverket skriver: »Tidigare fanns ett allmänt råd om att det skulle vara 0,8 meter fritt arbetsutrymme vid vård eller flytt av patienter inom vård och omsorg. Nu är det ett generellt krav som gäller inom all verksamhet«.

– Om man behöver vrida, huka eller böja sig och det är för trångt, kan det leda till belastningsskada. Det är viktigt att personalen kan arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller i värsta fall dö av sitt arbete, säger Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för regler, i pressmeddelandet.

En nyhet när det gäller arbetsplatsers utformning är »att det nu kommer att ställas tydligare krav på att byggherrar, arkitekter och projektörer tar hänsyn till arbetsmiljön i den färdiga byggnaden redan vid projekteringen. Det kan handla om att det ska finnas tillräckliga personalutrymmen eller möjlighet till dagsljus«.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021.