För ett par veckor sedan hade appen »Digital vård Region Blekinge« primär. Med den kan Blekingeborna bland annat boka videobesök med läkare i den digitala primärvården eller med ungdomsmottagningen. Därtill kan vårdgivaren initiera möten inom rehab och psykiatri.

För ett år sedan testade regionen systemet, men sedan stannade processen av. Nu i våras, i och med pandemin, fanns anledning att sätta igång den igen – och att göra det fort.

– Det har gått med väldig fart. Hela regionen har möjlighet att koppla upp sig på systemet och nyttja den digitala tekniken, säger Ingemar Lilja, specialist i allmänmedicin, chefläkare och verksamhetschef i primärvården.

Den »digitala vårdcentralen« tar emot förstagångsbesök som patienten själv kan boka tid för, men är inledningsvis begränsad till covidrelaterade infektionssymtom, hudbesvär och säsongsallergi. I nuläget är det en enda regionövergripande verksamhet som tar emot alla patienter, men Ingemar Lilja hoppas att varje vårdcentral i framtiden kommer att vara uppkopplad för att ta emot sina egna patienter.

– I min värd skulle jag gärna se att alla vårdcentraler har sin mottagning att nå via appen, så jag som patient kan få tag på »min« vårdpersonal. Då tror jag vi har stora förutsättningar att göra det här bättre än Kry, Min Doktor och de andra, i och med att vi har kännedom om patienten, kan kalla in dem till känd personal om det behövs och göra provtagningar och utredningar. Jag tror vi har en hel del att vinna på det.

Pandemin blev alltså startskottet för regionens egen digitala primärvård. Med tiden ska den breddas. Därtill ska olika kliniker inom slutenvården börja använda systemet, som är utvecklat av Visiba Care, för uppföljning och anhörigsamtal.

– Det här är något som har kommit för att stanna även i den offentliga vården. Det får vi bara ta till oss – att det är modern sjukvård som vi får se mer av, säger Ingemar Lilja.

 

Läs även:

Regionernas digitala vård växer – men ligger fortfarande steget efter

Rekordmånga besök hos nätläkarna