En stor del av de äldre som avlidit i covid-19 har bott på särskilt boende. Flera partier pekar på att den medicinska kompetensen i kommunerna behöver stärkas, och frågan om kommunalt anställda läkare har aktualiserats.

I början av juni presenterade Liberalerna ett nytt fempunktsprogram för en trygg äldreomsorg. Ett av förslagen är att geriatriker och allmänläkare borde kunna anställas av äldreboenden samt att den kommunala vården och omsorgen bör inrätta funktionen chefläkare.

Anna Starbrink (L), regionråd i Stockholm, pekar på att en stor och viktig del av sjukvården i dag bedrivs i kommunerna och att många i de särskilda boendena är väldigt sköra och har stora omvårdnads- och vårdbehov.

– Då tycker vi att vi bör pröva frågan om att ge kommunerna möjlighet att anställa läkare som ett sätt att höja den medicinska kompetensen, men också som ett sätt för kommunerna för att få direkt tillgång till den kompetens som jag tror är viktig att ha i beslutsfattandet också, när man tar fram underlag för beslut.

Men det räcker inte bara med att anställa en läkare i kommunen, menar Anna Starbrink. Det handlar också om bättre samordning mellan äldreomsorgen och sjukvården och att samtidigt utveckla omvårdnadsperspektivet och ge sjuksköterskor och övrig personal mer uppmärksamhet.

– Till exempel behövs fler undersköterskor. Det handlar om att lyfta hela äldreomsorgens olika kompetenser, men där läkarna borde ha en större plats i framtiden än vad man haft hittills.

Exakt hur det ska fungera i praktiken med kommunala läkare har Liberalerna inte formulerat. Det är något som behöver diskuteras.

– Vi tror att det här är något man måste diskutera i äldreomsorgen och i kommunerna. Förmodligen ser behoven olika ut eftersom kommunerna ser så olika ut. I min egen region har vi lilla Nykvarn och stora Stockholms stad. Det är klart att deras sätt att organisera äldreomsorgen, och deras behov av kompetens, ser olika ut. Det är viktigt att vi har tät dialog om detta med både kommunerna och med regionerna.

Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson tycker att pandemin tydligt visat att det medicinska innehållet i äldrevården måste stärkas.

– Ett antal kommuner, framför allt de större, skulle tjäna på att ha läkare anställda i stabsfunktion, det vill säga se till att man har fungerande rutiner och riktlinjer för det medicinska innehållet i äldreomsorgen i kommunen. Den möjligheten finns redan i dag, säger han.

Det handlar dock inte om att införa en ny ordning där det blir kommunalt anställda läkare som ska ha patientansvar, påpekar Anders W Jonsson.

Han reagerar särskilt på berättelserna om att det till exempel gjorts telefonbedömningar kring saker som brytpunkt, det vill säga när man övergår till palliativ vård.

– Det får överhuvudtaget inte förekomma. Oavsett om man bor i hus, lägenhet eller på särskilt boende så ska det vara en individuell bedömning av patienten.

Detta understryker vikten av det reformarbete kring nära vård som just nu pågår, menar Anders W Jonsson.

– De patienter som är absolut mest i behov av en fast läkarkontakt i primärvården är de som bor på våra äldreboenden. Det allra viktigaste är att vi ser till att det fungerar med fast läkare för människor, framför allt för de mest sköra äldre. Det är nummer ett.

Moderaterna har i dagsläget inga klara förslag som berör kommunala läkare. Däremot har partiet påbörjat ett utredningsarbete om hur hälso- och sjukvården ska styras framöver. Bland annat ska man se över ansvarsfördelning och huvudmannaskap. Tanken är att förslaget ska presenteras vid partistämman nästa år.

– Jag kan inte föregripa det arbetet. Däremot är det väldigt tydligt att den pandemi vi ser har befäst behovet av en höjd medicinsk kompetens kopplat till våra äldreboenden, säger partiets hälso- och sjukvårdspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall.

Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet, tror att det kommer att bli en diskussion om kommunala läkare efter pandemin.

– Sjukvårdskompetensen behövs verkligen i kommunerna, men exakt hur det ska vara organiserat med läkare och sådant, det får man diskutera framöver, säger hon.

Hon pekar också på att det handlar om fler kompetenser än läkare. Bland annat behöver man se till att det finns tillräckligt med sjusköterskor. Samtidigt menar hon att Liberalernas förslag är intressant.

– Jag tycker att det är jätteintressant att diskutera det. Särskilt i ljuset av att vi nu jobbar med en primärvårdsreform och primärvårdens uppdrag i framtiden.

Kristina Nilsson tar också upp huruvida det skulle gå att attrahera läkare att arbeta i kommunerna, inte minst mot bakgrund av att det redan är svårt att locka läkare till primärvården.

– Det skulle vara ett drömscenario att ha en egen geriatriker, men frågan är om de finns. Vill de jobba kommunalt?

Läs också:

»Anställningsformen inte det viktiga«

Ivo ser allvarliga brister vid 91 äldreboenden

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på SÄBO överlever