Några kommuner och regioner i landet har drabbats extra hårt av coronapandemin. Det gäller inte minst genom belastningen inom hälso- och sjukvården, men också genom ekonomiska aspekter såsom ökad arbetslöshet och utebliven gränshandel. Trots statliga stödpaket är situationen svår på många håll.

Nu har civilminister Lena Micko bjudit in några av dessa regioner och kommuner till samtal för att diskutera lärdomar och möjliga åtgärder.

– Detta måste upp på bordet och diskuteras gemensamt mellan stat, region och kommun så att vi kan hitta effektiva vägar framåt och vända den negativa utveckling som coronaviruset medfört. Som civil­minister med ansvar för styrningen av kommuner och regioner är jag mån om att man har goda förutsättningar att utföra sitt välfärdsuppdrag och att det finns jobb och service till medborgarna oavsett var i landet man bor, säger civilminister Lena Micko i ett pressmeddelande.

 

Läs även:

Nytt krispaket på 15 miljarder till regioner och kommuner

Regeringen lovar extra pengar på grund av corona