När coronapandemin slog till infördes besöksförbud i stora delar av vården. Det innebär till exempel att anhöriga och närstående till inneliggande patienter inte kan komma på fysiska besök på vårdavdelningar.

På intensivvårdsavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå blev en lösning för att underlätta anhörigkontakterna att använda videosamtal genom regionens egen app »Mottagning Region Västerbotten«.

– Förut pratade vi endast i telefon med närstående, men videosamtalen skapar en annan helhet i mötet både för närståendes och patienters del men även för personalen. Även om den mesta kontakten fortfarande sker via telefon så är detta ett viktigt komplement, säger Cecilia Diamant, IVA-sjuksköterska vid Norrlands universitssjukhus, i ett pressmeddelande.

Appen är ursprungligen framtagen för att genomföra vårdbesök och uppföljningar på distans, och används av hälsocentraler och mottagningar. Skälet till att använda regionens app i stället för andra fritt tillgängliga videolösningar handlar om patientsekretessen.

Tanken är att möjligheten till videomöten med hjälp av appen ska finnas kvar även när besökare tillåts på avdelningen igen.

– Vi har många närstående som av olika anledningar inte har möjlighet att besöka oss på plats och då är videosamtal ett bra alternativ. Det behövdes bara en pandemi för att vi skulle förstå hur bra det här var, säger Cecilia Diamant.