Kollektivtrafiken har uppmärksammats flera gånger under pandemin. Tidigare i år kritiserades exempelvis SL, Storstockholms lokaltrafik, för indragna avgångar, vilket ökade trängseln.

Men flera regioner anser också att riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten kunde ha varit tydligare. Det visar en enkätundersökning som Sveriges Radio Ekot har gjort, där 16 av landets 21 regioner har svarat.

– Vi har lite svårigheter med riktlinjerna då det alltid är en tolkningsfråga när man ska anse en buss som fullsatt. Vi anser i alla fall att det inte borde finnas några stående, och att kanske hälften av platserna ska vara upptagna. Vilket gör att kapaciteten bara blir en fjärdedel av vad vi egentligen kunde ta med, säger Michael Schwertner, kollektivtrafikutvecklare i Region Gotland, till Ekot.

Regionerna måste också balansera krav från fackföreningar och Arbetsmiljöverket med syfte att minska riskerna för de anställda, med Folkhälsomyndighetens önskan om full trafik för att minska trängseln.

I mars gjorde exempelvis SL neddragningar i lokaltrafiken. När viss ordinarie trafik minskades med 40 procent uppstod trängsel, och det var först i maj som trafiknivåerna var tillbaka på det normala. Men det uppstår emellanåt fortfarande trängsel.

På närmare en femtedel av resorna var det svårt eller omöjligt att hålla avstånd till andra. Det visar data från inspektioner under tre månader, som Ekot tagit del av.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson tycker att det är allvarligt med trängseln eftersom det riskerar att öka smittan. När det gäller kritiken mot riktlinjerna säger han att det alltid går att vara tydligare, men att myndigheten lämnat tolkningsutrymme.

– Bussar, tåg, kollektivtrafik över huvud taget, ser väldigt olika ut. Vi har ändå sett det som att här får det sunda förnuftet råda. Vad tycker man som arrangör av resan är rimligt i det här läget. Är det så att det inte fungerar, ja då får vi möjligtvis modifiera det.