– Bland de smittade de senaste tre veckorna har vi noterat att de som jobbar i restaurang utgör en rätt betydande andel av alla de smittade. För så många är det inte som jobbar inom restaurang på Gotland så att det är en naturlig andel, utan de är en riskgrupp som det verkar, säger Sven Montelius, tillförordnad smittskyddsläkare på Gotland, till Vetenskapsradion.

Det handlar om 37 procent av de bekräftade smittade den senaste veckan. Antalet är dock inte så stort; det rör sig om 16 inom restaurangbranschen, av totalt 43 smittade.

Sven Montelius planerar att gå ut med ännu tydligare information om hygienrutiner till krogägare och anställda. Det kan handla om att tvätta och sprita händer så fort ett bord har dukats av. Utrustning som visir lär dock inte bli aktuellt.

För en vecka sedan berättade Läkartidningen om att bland annat Gotland förstärkts med modulhus och tält för att hantera en ökning i smitta. Men vare sig Gotland eller andra typiska turistorter hade då upplevt en ökning i antalet fall. Sven Montelius och andra smittskyddsläkare varnade dock för att det mycket väl kunde inträffa senare.

 

Läs även:

Regioner förstärkta med modulhus – men smittan ännu oförändrad