Provsvaren kommer från personer som under vecka 26 skulle lämna blodprov på vårdcentral av någon annan anledning, men som då också erbjöds att ta en antikroppstest för covid-19.

Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen. Foto: Region Örebro län

– Detta gjordes för att få en uppfattning om hur stor andel av länsinvånarna som har haft covid-19. Totalt analyserades prov från drygt 1 300 personer i länet. Sju procent av det totala antalet hade påvisbara antikroppar. I gruppen med personer över 70 år var det bara tre procent som hade påvisbara antikroppar. Det stämmer bra med att denna grupp i större utsträckning skyddat sig mot smittan, säger Gunlög Rasmussen, i ett pressmeddelande från regionen.

Under förra veckan togs även prov på drygt 1 200 personer i länet med misstanke om covid-19. Av dessa hade två procent en pågående infektion.

– Det går åt rätt håll, men eftersom smittspridning fortfarande förekommer är det mycket viktigt att vi alla fortfarande håller avstånd, undviker större sociala sammanhang och är noga med att tvätta händerna, säger Gunlög Rasmussen.

Region Örebro län har 2 487 bekräftade fall av covid-19. Just nu vårdas en patient med covid-19 på vårdavdelning och en patient på intensivvårdsavdelning.