Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat läkarens behandling av 17 barn och ungdomar och hittat allvarliga brister.

Ivo anser bland annat att läkaren agerat i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet när han behandlade 11 patienter med betablockerare i »stressänkande« syfte. Enligt Ivo är det allvarligt att behandlingen påbörjades utan undersökning av blodtryck, puls, hjärtljud och EKG. Dessa parametrar har heller inte följts upp vid uppföljande besök.

Eftersom betablockerare medför risk för biverkningar menar Ivo att läkaren utsatt barnen och ungdomarna för risk att drabbas av vårdskada.

Myndigheten anser också att läkaren agerat i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet då han påbörjade behandling av 12 patienter med antidepressiva läkemedel utan att ha gjort närmare undersökningar.

Den felaktiga förskrivningen har enligt Ivo också utsatt barnen och ungdomarna för risk att drabbas av vårdskada.

Nu är det upp till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att avgöra om läkaren får behålla legitimationen.