– Jag tänker inte gräva ner mig i alla misstag som utgör den svenska strategin och som gått på tvärs med resten av världen. Tiden räcker inte till. Men i en myndighet som ansvarar för pandemibekämpning behövs fantasi. Fantasi att tänka det otänkbara, att det faktiskt kan bli en pandemi, framhåller han bland annat i programmet.

Redan när han den 11 juni presenterades som sommarpratare berättade Björn Olsen, professor vid Uppsala universitet och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset, att han tänkte avhandla pandemin i sitt program. När det nu sänds håller han fast vid sin kritik mot Folkhälsomyndigheten och den svenska hanteringen av coronapandemin, som han fört fram vid flera tillfällen tidigare i år.

– Under coronapandemin har några av de förbjudna begreppen hos Folkhälsomyndigheten varit munskydd och asymtomatisk smittspridning, trots att hela världen vet att en person utan symtom kan smitta, och att detta är en viktig orsak till spridningen, och att munskydd skyddar andra från infektion. Jag anser att det bland annat är på grund av den inställningen som smittspridningen fått fäste i samhället, säger han till exempel i programmet.

Björn Olsen är även missnöjd med de svenska medierna och säger bland annat:

– Undfallenheten mot myndigheter och politiker har varit bisarr. Medieapparaten har deltagit när de dagliga dödstalen har redovisats, och förutom några få upplever jag det som att media har legat på knä och tillbett.