– Vi kan inte testa så mycket som vi hade velat, säger Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening.

Bakgrunden är enligt Dagens Nyheter att leverantören, Cepheid, beslutat att halvera leveranserna till Region Stockholm, vilket har lett till brist på pcr-snabbtest mot covid-19 i vården.Testerna ger ett svar om pågående infektion efter två till fyra timmar. Det finns även andra former av tester men svarstiden för dem är längre.

I ett internt dokument från Region Stockholm står det att de berörda sjukhusen nu bara får använda ett begränsat antal tester per dag.

Att sjukhuset inte har möjlighet att snabbtesta i större utsträckning innebär att risken för att lägga in en covidpatient på en vanlig avdelning ökar, menar Johan Styrud.

– Vi har tidigare testat väldigt offensivt. Nu får vi vara lite mer selektiva, säger han till Dagens Nyheter.

Enligt Kim Sjölund, presschef på Karolinska universitetssjukhuset, beror bristen på att leverantören prioriterat andra leveranser. Hon menar dock att tillgången på snabbtester som finns nu är tillräcklig för de patienter som behöver testas.