I juni kom regeringen överens med Sveriges Kommuner och regioner, SKR, om ökad testning för covid-19. Det handlade till stor del om test för pågående infektion, men också om antikroppstest.

Enligt överenskommelsen ska staten ersätta regionerna för testning av aktiv infektion och antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19. När det gäller de förstnämnda testen ska de vara kostnadsfria och göras efter en medicinsk bedömning. Antikroppstesten ska åtminstone vara kostnadsfria för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i särskilt boende och hemtjänst.

Region Stockholm erbjuder sedan mitten av juni både gratis antikroppstestning och PCR-test för sina invånare. Sedan dess har verksamheten också gradvis skalats upp. För dem som misstänker pågående infektion finns också möjligheter till hemtest.

Företaget Werlabs upphandlades tidigare i sommar för att tillhandahålla 100 000 antikroppstest. De är nu slut, men avtalet förlängs inte. I stället har kapaciteten successivt flyttats över till 80 provtagningsenheter runtom i Stockholm, vilka drivs av exempelvis Kry, Unilabs och Doktor.se, rapporterar SVT Nyheter.

Omkring 20 000 PCR-test och 45 000 antikroppstest gjordes under vecka 27, men antikroppstesten väntas bli ytterligare något fler, uppger regionens pressavdelning till Läkartidningen.

»Det är av förståeliga skäl en mycket stor efterfrågan på de här testen, både av dem som har symtom och av dem som vill veta om de har haft covid-19. Vi valde att starta provtagning relativt snabbt och har nu skalat upp kapaciteten«, skriver Claes Ruth, chef för Karolinska universitetslaboratoriet och ansvarig för provtagningen för covid-19 i Region Stockholm, i ett mejl till Läkartidningen.

Sedan början av juli kan alla skåningar med symtom beställa ett gratis självtest för pågående infektion. I dagsläget finns omkring 1 500 provtagningskit tillgängliga per dag, fördelade på 40-talet apotek runtom i regionen.

Regionen har inlett gratis antikroppstestning för personal i sjukvården och planerar att testa personal i omsorg, hemtjänst och på särskilda boenden. I mitten av juni fattade regionfullmäktige beslutet att antikroppstesten ska kosta 200 kronor för skåningar som inte tillhör de yrkesgrupperna. Men när testen är tillgängliga för den breda allmänheten är fortfarande oklart.

Västra Götalandsregionen planerar antikroppstest för allmänheten först till hösten, vilka då kommer att kosta 160 kronor. Regionen uppger att en organisation för det arbetet är under uppbyggnad, men att den måste vänta eftersom man vill prioritera test för pågående infektion.

– Vi anser att det är mer prioriterat att stoppa smittspridningen genom att bryta smittkedjor. Därför lägger vi våra begränsade resurser nu under sommarperioden på att ta reda på om man har en pågående infektion och därmed riskerar att smitta andra, säger Jan Kilhamn, stabschef för regional särskild sjukvårdsledning, till regionens nyhetskanal VGRfokus.

Antikroppstest görs på personal sedan slutet av maj, men en uppskalning till den breda allmänheten dröjer alltså.

PCR-test erbjuds som självtest och på vårdcentraler. Ungefär 10 000 sådana test per vecka görs.

I flera andra regioner dröjer antikroppstesten. Men exempelvis Region Sörmland erbjuder sådana till allmänheten för 470 kronor, förutom vård- och omsorgspersonal som får dem gratis. Region Uppsala har ett liknande erbjudande, men där kostar testet 200 kronor för de icke prioriterade grupperna.