I februari insåg Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, att coronapandemin skulle kunna påverka deras verksamhet. SVA är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag som bland annat arbetar med djurhållning och djurs hälsa genom diagnostik, forskning och rådgivning.

Ganska snart stod det dock klart att viruset och covid-19 inte skulle spela så stor roll just för djursmittoläget. Men med kunskap om analys av corona hos djur, började myndighetens virologer i stället titta på hur man skulle kunna bistå humansjukvården.

– Våra experter satte upp en metod som inte skulle konkurrera med humansjukvården när det gäller testkit och reagens, så den kunde bli ett komplement, berättar Staffan Ros, planeringsdirektör och ställföreträdande generaldirektör på SVA.

Staffan Ros. Foto: Göran Ekeberg/Addlight

I månadsskiftet mars/april hade man tagit fram en metod för PCR-tester av pågående smitta som erbjöds sjukhuslaboratorier. Då informerades också näringsdepartementet.

– Då vidtog regeringen extremt snabbt en ändring av vår instruktion så att det också blev formellt korrekt. Efter mindre än 14 dagar hade vi en ändring i instruktionen som säger att vi får utföra diagnostik och andra uppgifter som rör covid-19 hos människa, säger Staffan Ros.

Statens veterinärmedicinska anstalt har inte ett fullfjädrat humanmedicinskt laboratorium. Men man hittade en metod som innebar att SVA blev underleverantör till sjukhusens laboratorier. Proverna är avidentifierade och tolkningen av analyssvaret görs av sjukvårdens läkare.

SVA har vid det här laget gjort drygt 32 000 analyser av PCR-tester. Vecka 24 ska det ha motsvarat ungefär sju procent av alla analyser i Sverige. Nu i sommar har myndigheten även börjat göra antikroppstester.

Men SVA har också tagit fram testkit för vårdpersonal och för hemtester. Det rör sig om flera hundratusen kit. Därtill har myndigheten åtagit sig uppdraget att utföra tester för att se hur effektiva desinfektionsmedel är.

Statens veterinärmedicinska anstalt är också inblandad i forskning på läkemedel och vaccin. En forskare adjungerad vid Karolinska institutet är med i ett vaccin-projekt. Och han är också koordinator för ett projekt om ett antiviralt läkemedel vid SVA. Myndigheten har även bistått Folkhälsomyndigheten med epidemiologer.

SVA har en pandemiplan som säger att myndigheten ska kunna bistå humansjukvården i speciella händelser. Men någon insats som den nu under covid-19 har aldrig gjorts tidigare. Staffan Ros säger också att det finns en kultur som säger att man ska hjälpa till om man kan och det behövs.

– Så det var i den andan våra duktiga forskare tog tag i det här, berättar han.

Det är svårt att kvantifiera SVA:s insats i arbetet mot covid-19. Men myndigheten har omdisponerat personal och tagit in extra personal för att kunna arbeta med de olika delarna veckans alla sju dagar. SVA är exempelvis Nordens största antidopningslaboratorium inom hästsport, men eftersom många evenemang ställts in har personal kunnat styras om.

Hur har det påverkat ert kärnuppdrag?

– Hittills har vi klarat det och vi har lyckligtvis sluppit något stort djursmittoutbrott just under den här perioden. Men det är en återkommande fråga på krisledningsmöten, just sådana etiska avvägningar: hur skulle vi hantera en sådan situation. Det diskuterar vi livligt, säger Staffan Ros.