Som Läkartidningen berättade i mars pausades då screening för exempelvis bröst- och livmoderhalscancer på flera håll i landet, på grund av situationen med covid-19. I exempelvis Stockholm och på Gotland stoppades screening både för cancer och bukaortaaneurysm. Och i till exempel Västmanland, Värmland och Dalarna stängde man för bröstcancerscreening.

– Det ska nog gå flera månader innan det blir ett problem med sämre behandlingsmöjligheter för dem som visar sig ha en bröstcancer. Men man kan naturligtvis inte skjuta på det hur länge som helst, sa Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Uppsala Örebro, till Läkartidningen då.

Sedan dess har screeningen dragit igång, åtminstone till viss del, i flera regioner. Men det finns mycket att ta igen.

Screening för bröst- och cervixcancer är reglerat i lag och måste genomföras av regionerna. Men 18 av 21 regioner har inte lyckats följa kravet att ge mammografi till alla kvinnor minst en gång vartannat år, visar en sammanställning av Socialstyrelsen som Dagens Nyheter tagit del av. I Sörmland beräknades intervallet mellan kallelserna landa på inte mindre än 30 månader. I Stockholm var siffran 27.

De enda regioner som klarat kravet är Jämtland Härjedalen, Uppsala och Kalmar län. Men det saknas uppgifter från den senare delen av våren i Kalmar.

I juni var mammografin igång igen på alla vårdenheter i landet, men med stora begränsningar. Exempelvis kallade majoriteten inte kvinnor i åldrarna 70–74 år.

När det gäller gynekologiska cellprov har långt över 100 000 kvinnor fått sina prov uppskjutna. I Västra Götaland handlar det om 55 000 kvinnor, och i Stockholm om 86 000, skriver Dagens Nyheter. I Västra Götaland och Stockholm stoppades verksamheten helt mellan mars och maj.

– Sannolikt är det ingen större fara, förutsatt att de gått på sina tidigare kontroller. Men det är klart att blir screeningen uppskjuten ett år så löper vi stor risk att missa en framväxande cancer, säger gynekologen Anne Ekeryd Andalen, regional processägare livmoderhalscancerprevention vid Regionalt cancercentrum väst, till tidningen.

Regionerna kommer inte att kunna öka kapaciteten på kvinnokliniker och inom mödravården. Men som Läkartidningen tidigare rapporterat har Socialstyrelsen öppnat för självprovtagning. Provet ska visa om man har en infektion med humant papillomvirus, HPV.

Det kräver dock omställning i kallelsesystem och på laboratorierna, säger Anne Ekeryd Andalen. Dessutom är det samma testkit som för covid-19, vilket gör dem till en bristvara.

 

Läs även:

Screening pausas på grund av corona

Region Stockholm återupptar cancerscreening

Regioner får starta självprovtagning för livmoderhalscancer

Läkartidningens podd:»Enorm apparat att införa screening för prostata- och lungcancer«