Sverige har som mål att vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Hur man mäter en sådan sak är något oklart, men kanske kan FN:s nya rapport om digitala tjänster i offentlig sektor ge en fingervisning.

Rapporten täcker allt som rör länders statliga och kommunala digitala förvaltning. Men hälso- och sjukvård, i synnerhet med de utmaningar som covid-19 ställer länderna inför, lyfts som en särskilt viktig aspekt.

»Pandemin har förnyat och förankrat den digitala förvaltningens roll – både i sin konventionella leverans av digitala tjänster och i nya innovativa insatser för att hantera krisen«, säger Liu Zhenmin, biträdande generalsekreterare för FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor, i ett pressmeddelande.

Danmark rankas högst av 193 länder när det gäller digital förvaltning. Grannen i söder följs av Sydkorea, Estland, Finland och Australien. Därefter kommer Sverige på en sjätte plats, i sin tur följt av Storbritannien, Nya Zeeland och USA. Island kommer på en tolfte plats och Norge på en trettonde.

Som exempel på digitala initiativ i pandemins spår nämner rapporten informationsportaler, e-tjänster för försörjning av medicinsk materiel och självdiagnos-appar. Bland de mer specifika exemplen finns Kanadas och Australiens översikter över den pågående epidemin (inte helt olika den svenska Folkhälsomyndighetens), en virtuell doktor i Kroatien, som tagits fram i samarbete med epidemiologer, och ett kamerasystem i London som med artificiell intelligens normalt kontrollerar trafiken – men som nu mäter avståndet mellan gångtrafikanter för att kontrollera fysisk distans.

Stora mängder människor i världen står dock utan tillgång till internet och därmed möjlighet att utnyttja digitala tjänster. Sju av åtta länder som klassas som lågt utvecklade inom digital förvaltning finns i Afrika.

Men FN-rapporten noterar ändå att framsteg har gjorts i alla regioner i världen, även i de minst utvecklade länderna. Den digitala utvecklingen korrelerar förvisso i stor utsträckning med ländernas inkomstnivåer, men ekonomisk styrka är inte allt.

»Ett lands politiska vilja, strategiska ledarskap och åtagande att förnya digital service, kan förbättra dess relativa rankning«, säger Liu Zhenmin.

Rapporten finns på Förenta nationernas webbplats.

 

Läs även:

Stort intresse för covid-app

Kraftig ökning av digital vård

Flera rekord för Region Stockholms digitala vård

Vårdgivare snabbutbildar personal i digital vård