Mellan 22 och 26 juni gjordes en punktprevalensundersökning i Göteborg. Då skickades 17 000 testkit ut till slumpmässigt utvalda personer för att se hur många som hade infektionen just då. Undersökningen gjordes av Sahlgrenska universitetssjukhuset och Smittskydd Västra Götaland med stöd av Folkhälsomyndigheten och Försvarsmakten. Syftet var att se hur många som bar på viruset just då.

På torsdagen presenterades ett resultat. 6 162 prov hade lämnats in, och ungefär 3 procent av de bedömbara proven konstaterades positiva.

– Detta är preliminära data, men det visar att vi fortfarande har en påtaglig smitta i samhället, säger Leif Dotevall i en lägesrapport på regionens webbplats.

En svarsfrekvens på 36 procent låter kanske inte mycket, men det rör sig fortfarande om ett stort antal personer.

– 6 000 individer är ett stort antal människor och att de valts ut slumpvis stärker materialet, säger Leif Dotevall till Dagens Nyheter.

Folkhälsomyndigheten gjorde i slutet av maj en nationell undersökning om pågående infektion. Bland de 2 933 deltagarna hade 0,3 procent en pågående infektion. Siffran för Stockholm var 0,7 procent. Det kan jämföras med den tidigare undersökningen i slutet av april då siffran var 2,3 procent.

Kommande veckor kommer data från den nya undersökningen i Göteborg att analyseras ytterligare. Det ska ge svar på hur sjukdomsspridningen sett ut hos olika kön och i olika åldrar och stadsdelar.