Vaccinkandidaten mRNA-1273 är utvecklad av bolaget Moderna, där Astra Zeneca är storägare, i samarbete med den amerikanska myndigheten National Institutes of Health (NIH). Arbetet med vaccinet har gått fort; vägen till fas I-försök gick på ett par månader efter att viruset sekvenserats. Det är också en av de kandidater som anses som mest hoppingivande.

Forskarna (som ingår i mRNA-1273 Study Group) har genomfört fas I-studien på 45 friska vuxna, 18–55 år. Deltagarna delades in i tre lika stora grupper som fick två doser med 28 dagars mellanrum, på 25, 100 respektive 250 mikrogram. De första doserna gavs från mitten av mars till mitten av april.

Efter den första dosen var antikroppssvaret högre ju högre dosen var. Efter den andra dosen var responsen ytterligare högre, och neutraliserande aktivitet observerades hos samtliga 45 deltagare.

Biverkningarna var enligt studien lindriga. Drygt hälften av deltagarna noterade sådant som trötthet, frossa, huvudvärk, muskelvärk och ömhet i axeln där vaccinet injicerats. Efter första dosen noterade ingen feber. Efter den andra dosen var det sex personer i 100 mikrogram-gruppen och åtta personer i 250 mikrogram-gruppen som hade feber, där den högsta temperaturen var 39,6 grader.

Vaccinet är den första amerikanska kandidaten där resultat publiceras i en referentgranskad tidskrift. Senare denna månad är det tänkt att fas 3 ska inledas, rapporterar den amerikanska nyhetskanalen CNN.

Om de fortsatta studierna faller väl ut, ska Moderna kunna leverera 500 miljoner doser per år – möjligen så mycket som en miljard doser – med start 2021, skriver företaget i ett pressmeddelande.

I studien har deltagarna följts till dag 57, och det är oklart hur långvarigt immunsvaret är. Men deltagarna kommer att följas upp med blodprov under ett års tid från den andra dosen.

– Vi tycker att immunsvaret ser lovande ut, men vi vet inte om de nivåer vi ser faktiskt skyddar mot infektion. Det är riktigt svårt att veta innan man gjort en effektivitetsstudie, säger Lisa Jackson, epidemiolog och senior utredare vid Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, och en av författarna till studien till CNN.

Studien finns på New England Journal of Medicines webbplats.