Nu har Folkhälsomyndigheten tagit fram en uppdaterad vägledning för hur antikroppstest kan användas. Slutsatsen är att så kallade IgG-antikroppar mot covid-19 helt eller delvis ger ett skydd mot en ny infektion med allvarliga symptom. Folkhälsomyndigheten bedömer att ett positivt antikroppstest sannolikt ger ett skydd i upp till ett halvår från att personen fått sitt testresultat.

– Det nya coronaviruset har bara studerats under ett begränsat antal månader och därför är det rimligt med en uppskattad tidsperiod på upp till ett halvår. Det finns i dag inga bekräftade återinfektioner. Men för att kunna använda testresultaten förutsätter detta att testerna har en mycket hög prestanda som ger ett tillförlitligt testresultat, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Av vägledningen framgår också att personer med påvisade antikroppar för covid-19 kan träffa personer i riskgrupper. Förutsatt att man inte har några symtom.

– Men man behöver alltid göra en egen bedömning utifrån den enskilda situationen och ta ett eget ansvar som individ, säger Karin Tegmark Wisell.

För att möjliggöra en storskalig testning utan undanträngningseffekter rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna prioriterar vissa grupper. Högsta prioritet ska ges till personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Därefter kommer riskgrupper som följs av personal inom samhällsviktig verksamhet. Först när dessa grupper prioriterats ska övriga personer i samhället testas.