Katarzyna Wikström, projektledare för God och Nära vård i södra Lappland. Foto: Jan Alfredsson/Region Västerbotten

Patienter på särskilda boenden kan vara äldre multisjuka personer med fysiska eller kognitiva svårigheter. Det är människor som behöver kontinuerliga läkarkontakter, vilket är svårt att tillgodose i många glesbygdskommuner, inte minst i södra Lappland. På flera håll tvingas man använda stafettläkare, vilket kan försvåra kontinuitet och behandling.

– I vissa kommuner i södra Lappland är det så svårt att man inte har en enda fast läkare på hälsocentralen eller sjukstugan. Och så är det i Malå i dagsläget. Ingen av raderna i schemat är bemannade. Kontinuiteten blir lidande, i synnerhet för de som behöver kontinuitet mest, säger Katarzyna Wikström, projektledare för God och nära vård i södra Lappland samt tillförordnad verksamhetschef för Malå sjukstuga.

Det ska man nu försöka råda bot på med projektet som fått det beskrivande namnet »Digifysiska vårdkontakter ökar tryggheten för personer på särskilda boenden«. Det är ett samarbete mellan Region Västerbotten, det statliga forskningsinstitutet Rise, och den digitala vårdgivaren Kry. Finansiering står innovationsmyndigheten Vinnova för. Syftet med projektet är att fysiska läkarkontakter på särskilda boenden ska varvas med digitala.

Projektets ska som mest omfatta 200 patienter i Södra Lappland, ett geografiskt område som består av sju kommuner. Än så länge är det klart att Malå ska ingå, men förhoppningen är att fler kommuner ska bli en del av projektet, såsom Lycksele, Dorotea eller Sorsele.

Nu ska behoven identifieras och i höst hoppas man kunna dra igång de digitala läkarbesöken på allvar under minst ett halvår. Totalt håller projektet på till juni nästa år, då det ska utvärderas.

– Vi vill utvärdera genom intervjuer, både med personer som fått vård, med anhöriga, vi vill prata med sjuksköterskor på kommunen som varit med på ronderna, och med läkarna som tillhandahållit detta. Vi vill se att man får kontinuitet, att man känner sig tryggare och att det finns bättre följsamhet i behandlingar. Sedan vill vi exempelvis se om det kan bidra till minskad förskrivning om olämpliga läkemedel, lite mer hårda data, säger Katarzyna Wikström.

Region Västerbotten har arbetat mycket med digitalisering inom sjukvården. Läkartidningen har tidigare berättat om exempelvis virtuella hälsorum, drönarprojekt och digitala »filialer« i Spanien. Västerbotten beviljades nyligen även elva miljoner kronor av Tillväxtverket till två andra projekt för att bygga ut och införa digital teknik i vård och omsorg.

 

Läs även:

Drönarprojekt i Västerbotten får miljonstöd

Norrländska regioner testar vård på lång distans

»Jag vill se virtuella hälsorum i hela landet«