Sjukhuset berättar i ett pressmeddelande att efter en vår med ovanligt få transplantationer blev juli en intensiv månad. Vanligtvis ligger snittet på 28 ingrepp i månaden och de flesta transplantationer sker »mer eller mindre« akut, för att organ finns tillgängliga. Enligt verksamhetschefen Per Lindnér styrs det inflödet mest av slumpen.

– I mars var det stiltje – medan juli blev väldigt intensiv, säger Per Lindnér i pressmeddelandet.

Han är tacksam för att alla ingreppen i juli inte kom när sjukhuset var som mest belastat av covid-vården.

– Vi hade löst det också, men det hade varit kärvare, säger han.

Transplantationscentrum hoppas nu på att komma igång med planerade ingrepp i form av njurtransplantationer med levande donatorer, som ställts in på grund av covid-19.