Folkhälsomyndighetens rekommendation om undervisning och examination på distans vid universitet och högskolor upphörde att gälla 16 juni.

Under förra veckan tog Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen ställning för munskydd. Han berättade på sin blogg att KI-studenter och medarbetare rekommenderas bära munskydd som ett komplement i vissa situationer när det är svårt att hålla tillräcklig social distans. Exakt hur och när munskydd ska användas har KI däremot inte gett några riktlinjer om än.

Att Karolinska institutets väljer att rekommendera munskydd trots att Folkhälsomyndigheten inte gör det, är motiverat eftersom KI är ett medicinskt universitet med ett internationellt campus, medan myndigheternas rekommendationer riktar sig till samhället i stort, skriver Ole Petter Ottersen på bloggen.

Frågan om munskydd har väckts även vid andra medicinska lärosäten, men i nuläget har inget av dem valt att göra som KI.

Enligt Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet, är det inte aktuellt med en generell rekommendation om munskydd, men påpekar samtidigt att det kan komma att införas inom vissa verksamheter.

– Vid ett brett universitet som vårt skiljer sig behoven åt mellan olika utbildningar. Respektive fakultet, institution och verksamhet bedömer om och i vilka situationer munskydd eventuellt kan behövas i relation till andra skyddsåtgärder, säger hon i ett pressmeddelande.

Läkartidningen har även varit i kontakt med universiteten i Lund, Uppsala, Umeå, Linköping och Örebro. De uppger att de i första hand arbetar med att försöka undvika trängsel och upprätthålla goda möjligheter till social distansiering. Folkhälsomyndighetens budskap är fortfarande att sammankomster med mer än 50 personer ska undvikas.

På flera håll uppmanas medarbetare att fortsätta jobba hemma i den mån det går, och mycket av undervisningen kommer även fortsätt ske digitalt. Nya studenter prioriteras när de gäller undervisning på plats.

Andra åtgärder är att städa lokalerna oftare, ge möjlighet till undervisning även på kvällstid för att glesa ut närvaron på universiteten och påminna om vikten av att hålla distans och tvätta händerna genom bland annat affischer och markeringar.

– Den planerade återgången kommer ta lång tid. Som vi bedömer läget nu så beräknas återgången pågå successivt under hela hösten 2020, konstaterar krisledningens stabschef Joakim Nejdeby vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.