Regeringen breddar den pågående beredskapsutredningen till att också utreda om beredskapsapotek bör införas. Apoteken skulle ha ett särskilt ansvar för att säkerställa läkemedelsförsörjningen till enskilda i krissituationer eller tid av höjd beredskap.

Tilläggsdirektivet innebär även att utredningen särskilt ska ta ställning till vilka uppgifter som de statligt ägda bolagen Apoteket AB och Apotek produktion och laboratorier AB ska ta ansvar för. Sedan tidigare har utredningen i uppdrag att utreda vilket ansvar olika privata aktörer som apotek och läkemedelstillverkare bör ha.

– Både avregleringen av apoteksmarknaden och coronapandemin understryker hur viktigt det är att klargöra olika aktörers ansvar för trygg tillgång till läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial vid kriser, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Utredningen ska också ge förslag på vilken tillverkningsberedskap som behöver finnas i Sverige, eller om materiel och olika kritiska läkemedel kan tillhandahållas genom ett nordiskt samarbete.

Beredskapsutredningen tillsattes 2018 för att stärka hälso- och sjukvårdens krisberedskap. Sedan dess har den redan breddats en gång, efter den allvarliga materielbrist som drabbade fem regioner förra året. Då fick utredningen även uppdraget att se över situationer under mer normala förhållanden.

I ett delbetänkande som presenterades i april i år, lyfte utredaren Åsa Kullgren bland annat fram att det behövs ett sammanhållet planeringssystem på nationell nivå i kris och i krig. I betänkandet presenterades också idén om att utse vissa beredskapsapotek.

Nu ska utredningen beakta erfarenheter från covidutbrottet i sitt fortsatta arbete. Den del av utredningen som rör försörjningen av läkemedel och material tidigareläggs också något. Tidigare var datumet för redovisning den 30 september 2021, men nu blir det den 1 april. Slutbetänkandet ska lämnas senast den 28 februari 2022.

 

Läs även:

Efter leveranskaoset: Regeringen breddar beredskapsutredning

Utredare vill ha bättre lagerhållning vid kriser