Uffe Hylins Facebookinlägg om bristen på administrativa arbetsplatser på Södersjukhuset har fått många kommentarer.

Södersjukhuset i Stockholm har byggts om och byggts ut mellan 2014 fram till i år. Tre nya byggnader har uppförts, bland annat en ny vårdbyggnad med patientrum och en behandlingsbyggnad med en ny, större akutmottagning och operationssalar.

Förra hösten flyttade flera vårdavdelningar och stora delar av operationsverksamheten in i de nya lokalerna. Den nya akuten öppnade i våras. Men enligt Uffe Hylin, överläkare i ortopedi och styrelseledamot i Södersjukhusets läkarförening, saknas en sak: läkarexpeditioner.

»Vi har fått fina nya både vårdavdelningar och operationsavdelningar på sjukhuset. Man glömde dock att rita in läkarexpeditioner, så jag har skapat ett litet överläkarkontor i ena korridoren«, skriver han i ett Facebookinlägg som väckt reaktioner.

Inlägget illustreras med en bild där han sitter på en pall vid en laptopvagn framför en städskrubb i en korridor.

– Jag tycker det är rätt kul att inte bara gnälla, utan att göra det med glimten i ögat och lite satir, säger Uffe Hylin som även brukar skriva sånger om vardagen på sjukhusgolvet.

– Men ärligt talat är det ett himla krångel att inte ha någonstans att sitta.

Det är tydligt att många känner igen sig. »Men vänta du jobbar ju inte ens på Karolinska! Har SÖS kopierat denna lysande lokalplanering av NKS?«, lyder en kommentar till Facebook-inlägget.

– Det här är inte bara på SÖS, det var samma sak när NKS byggdes. Det verkar vara ett problem överallt. Det är synd för i övrigt har de nybyggda delarna blivit väldigt bra, säger Uffe Hylin.

Läkarföreningen på Karolinska sjukhuset reagerade också över bristen på läkarexpeditioner på Nya Karolinska Solna. Även där fick läkarna springa runt och leta efter en arbetsplats för att kunna diktera, skriva patientjournaler eller prata med patienter i telefon.

På de nybyggda avdelningarna på Södersjukhuset finns små rum med två datorer och två stolar. Rum som delas av alla yrkesgrupper.

– Men det är för få rum och det blir gnissel eftersom alla vill sitta där. Dessutom blir det ganska stojigt. Om man ska diktera hörs folk som snackar i bakgrunden och då har sekreterarna svårt att höra vad man säger.

Bilden som Uffe Hylin la upp på Facebook är tagen när han arbetade i de nya lokalerna för första gången. När det var dags för rond räckte inte det administrativa utrymmet till. Vid den ena datorn satt sjuksköterskan och vid den andra underläkaren på avdelningen.

– Då hittade jag där lilla vagnen med en dator på, så att jag kunde hänga med i journalen, säger Uffe Hylin.

Han tillägger:

– Vi som så att säga gästspelar på avdelningen och har ett eget kontor som ligger längre bort måste ha en arbetsplats på avdelningen för att kunna göra vårt jobb. Och AT-läkare och vikarierande underläkare har inget rum överhuvudtaget som det är nu.

Enligt honom är många läkare på Södersjukhuset upprörda över bristen på läkarexpeditioner.

– Det krånglar till jobbet. Vi har inte ett papperslöst arbete. Nu går man går runt med sin pappershög i handen och försöker hitta någonstans att sitta, säger Uffe Hylin som påpekar att det också finns ett sekretessproblem.

– Vi som springer mellan mottagning, avdelning och operation, kan plötsligt bli kallade till operation. Då får man lägga ifrån sig sin pappershög någonstans och hoppas att man hittar den sen.

Han anser även att arbetsplatserna på den nya akutmottagningen är bristfälliga ur sekretessynpunkt.

–  Alla sitter mitt i rummet vid en rund disk. Där ska allt administrerat arbete göras. När man dikterar hör alla vad man säger.

Läkargruppen på Södersjukhuset har under planerings- och byggprocessen vid flera tillfällen påpekat behovet av läkarexpeditioner. Men förutsättningarna har enligt Uffe Hylin varit att de ska arbeta på ett mer flexibelt vis.

– Det finns en övergripande vision om att man ska göra allt inne på patientrummet. Men det går liksom inte.

Frågan om läkares rätt till en ostörd arbetsplats har varit en återkommande punkt på Läkarförbundets fullmäktigemöte de senaste åren, och bland annat lyfts av Stockholms läkarförening.

Läkarförbundet rekommenderar att alla läkare ska ha en egen expedition. Förbundet framhåller att läkare vid sidan av ansvaret för den aktuella sjukvårdsverksamheten även ska vara med att utveckla den, vilket förutsätter en arbetsmiljö som gör det möjligt. En annan synpunkt är att arbetsgivaren måste se till att känslig information kan skyddas.

Mikael Runsiö, Södersjukhusets vd, säger till tidningen Sjukhusläkaren att fackförbunden och medarbetarna har varit med under planeringen av Södersjukhusets nya byggnader.

– Fokus har legat på att skapa en arbetsmiljö som främjar samarbete i interprofessionella team och personcentrerad vård. När det kommer till dokumentation har vi strävat mot att denna ska vara mer patientnära, effektiv och patientsäker, säger han och påpekar att vårdpersonalen fått IT-stöd i form av laptopvagnar.

Tanken är att läkarna ska ta in vagnarna på patientrummen för att kunna skriva in all information i journalen direkt samtidigt som patienten på så vis blir mer delaktig i vården.

– Om rymliga och lugna expeditioner ändå saknas får detta ses över i samverkan inom avdelningarna, säger Mikael Runsiö till Sjukhusläkaren.

Hur ser det ut på din arbetsplats? TIPSA OSS!

Var sitter du när du dikterar? Finns det tillräckligt med ostörda utrymmen för att utföra administrativa läkarsysslor?

Läkartidningen vill få tips som vi kan skriva om. Skicka gärna en bild och en kort beskrivning av hur det fungerar på ditt jobb till marie.strom@lakartidningen.se