Bastjänstgöringen ska vara en gemensam introduktion för alla läkare, oavsett utbildningsland, som vill påbörja sin specialiseringstjänstgöring i Sverige.

Men Marcus Carlsson, BT-ansvarig i Dalarna, beskriver ett dilemma för svensk sjukvård framöver.

– Hur ska bulken av läkare som kommer att finnas parallellt under några år framöver hanteras? Vi måste ha ett system som kan hantera de utländska läkarna – annars petar vi ut dem från arbetsmarknaden.

Med »bulk« menar han gruppen utländs­ka läkare som gått en läkarutbildning i Europa, blivit legitimerade före juli 2021, när BT införs, och bedöms behöva någon form av introduktion till svensk sjukvård.

I Region Östergötland funderar Martin Schilling, regionövergripande ST-studierektor, och Sara Kinert, studierektor för regionens utlandsutbildade läkare, på samma sak.

– Det handlar om läkare som inte gör AT som kvalitetssäkrande instans och inte heller har tredjelandsvägen där de prövas på flera sätt. De har etableringsrätt och är anställningsbara, men blir bara aktuella för BT om de gör ST. Vad gör vi med dem? säger Martin Schilling.

BT-pilotorterna ser flera konsekvenser om gruppen inte får en bra introduktion. Förutom att Sverige riskerar att gå miste om läkarkompetens handlar det enligt dem om patientsäkerhet.

– Fixar vi inte detta, kommer vi att ha massor av utlandsutbildade läkare som vikarierar eller »staffettar« runt på olika vårdcentraler och kliniker utan handledning eller att ha gått kurser i exempelvis försäkringsmedicin. Det är ansvarslöst, säger Marcus Carlsson.

Martin Schilling håller med:

– Vi måste fånga upp dem för att det ska bli bra för alla. Annars kan det bli klass A- och en klass B-läkare, som sedan skadar våra patienter och som vi får läsa om i Ivo-ärenden. Då har det gått för långt, och det vill vi undvika.

BT-pilotorterna efterlyser en gemensam nationell plan, öronmärkta pengar – och ett ansvarstagande från regionerna.

– Vi måste gemensamt se till att alla får en adekvat introduktion. Det måste ske solidariskt i alla regioner – alla vårdgivare inklusive den privata sektorn måste ta sitt ansvar, säger Martin Schilling.

I Dalarna planerar man att ha två spår efter att lagen om bastjänstgöring träder i kraft sommaren 2021: ett för utlandsutbildade som blir legitimerade efter den 1 juli 2021 och ett annat för utlandsutbildade som blivit legitimerade innan dess men behöver en introduktion före ST. I Dalarna kommer det senare att kallas utbildningstjänst (UT).

Enligt Marcus Carlsson ska introduktionsspåret ha ungefär samma format som bastjänstgöring, men antagningarna görs separat.

– Annars riskerar den andra gruppen att konkurrera med dem som måste göra BT.

 

Lär mer:
Nu går de första BT-läkarna i mål

»För mig har bastjänstgöringen varit suverän«