Centerpartiet lutar sig bland annat mot en undersökning som Vårdanalys gjorde 2018, vilken visade att andelen vakanser på vårdcentraler skilde stort mellan stad och glesbygd. I storstäder låg den på 38 procent, medan den i glesbygden var 67 procent.

Partiet kommer i budgetförhandlingarna därför att föreslå en satsning på 500 miljoner kronor per år i tre år. Pengarna skulle främst gå till att öka attraktiviteten för läkare och annan personal att arbeta på vårdcentralerna, som kan ha ett mycket begränsat patientunderlag.

– Vi ser att primärvården har problem i hela landet, men det är ett särskilt allvarligt problem på landsbygden. Det är få läkare och vårdpersonal som lockas dit och man brottas med stora rekryteringsproblem, säger den vikarierande partiledaren Anders W Jonsson till nyhetsbyrån TT.

Som exempel på konkreta åtgärder nämner han löneökningar och avskrivning på studieskulder för dem som etablerar sig i glesbygd. Men det kan också handla om att möjliggöra fler små enheter.

I ett pressmeddelande skriver partiet att en annan prioriterad fråga i kommande budgetförhandlingar är ett ökat stöd i form av generella statsbidrag till kommunsektorn. Detta eftersom pandemin pressat både sjukvård och äldreomsorg, samtidigt som kommunernas kostnader ökat på grund av arbetslösheten.

 

Läs även:

Vårdanalys efterlyser bättre styrning av bemanningen i primärvården