Region Östergötland har granskat samtliga dödsfall som avlidit i hemmet eller på särskilt boende med bekräftad covid-19. Journaler från 122 personer har granskats, vilket är 51 procent av de 240 personer som hade avlidit i länet när granskningen gjordes.

Dödsorsaken i dödsorsaksintyget har varit covid-19, men granskningen visar att andra sjukdomar kan ha bidragit eller varit avgörande dödsorsak – till exempel hjärtsjukdom, lungsjukdom eller demens.

111 av de avlidna utanför sjukhus hade omfattande samsjuklighet och 11 måttlig samsjuklighet. Hälften var 88 år eller äldre.

Covid-19 bedömdes vara den direkta dödsorsaken i 15 procent av dödsfallen. För en majoritet av de avlidna – hela 70 procent – var covid-19 en bidragande snarare än direkt orsak. Hos 15 procent bedömdes dödsorsaken vara andra sjukdomar, då oftast hjärtsjukdom.

– I några fall kan covid-19-diagnosen ha bidragit till att dödsfallet skedde tidigare än det annars skulle ha gjort. Granskningen visar att väldigt många av dem som avlidit med covid-19 utanför sjukhus hade förväntad kort överlevnad. Men varje dödsfall är givetvis sorgligt för de närstående, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland, i ett pressmeddelande.

I granskningen har man även tittat på vilka vårdinsatser som gjorts. Vårdplaner fanns upprättade i 90 procent av fallen. Morfinpreparat var basen i den palliativa behandlingen och i enstaka fall förekom behandling med syrgas. Symtom från luftvägarna har sällan dominerat den sista tiden före döden, i stället har det ofta handlat om allmän försvagning, enligt granskningen.

Regionen har nu även inlett en journalgranskning för de patienter som avlidit med covid-19 på sjukhus.

– Granskningen är ett led i vårt patientsäkerhetsarbete och ett sätt att lära oss mer om covid-19 och hur vi ska hantera sjukdomen, säger Stefan Franzén.