Enligt beslutet ska närakuten öppna under 2020 och utvärderas efter två år. 40 miljoner kronor är öronmärkta till projektet. Närakuten ska ersätta den befintliga jourcentralen i Karlshamn.

– Verksamheten står på tårna och närakuten kommer att öppna så fort det går, sa Emma Stjernlöf (M), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden till SVT Nyheter Blekinge i slutet av juni.

Men Distriktsläkarföreningen i Blekinge är kritisk. I en insändare i lokaltidningen Sydöstran beskrivs närakuten som »ett exempel på ett missriktat och i vårt tycke felaktigt projekt«. DLF vill i stället se en satsning på primärvården.

Föreningen ser en risk att närakuten dränerar vårdcentralerna på resurser, eftersom den ska bemannas av distriktsläkare och att tillgängligheten på vårdcentralerna därmed försämras ytterligare. DLF varnar också för att patientsäkerheten kan påverkas: »Närakuten ser vi snarare som en risk för patientsäkerheten i form av fördröjningar av viktig vård, om svårt sjuka individer luras att söka dit när de egentligen ska direkt till akutmottagningen i Karlskrona«, skriver föreningen i Sydöstran.

Planerna på närakuten är omtvistade även bland regionpolitikerna. Alliansen i Blekinge gick till val med ett löfte om att öppna en närakut i Karlshamn 2019. 2018 fick en grupp sjuksköterskor och läkare i uppgift att utforma den nya närakuten. Men redan då varnade både den lokala läkarföreningen och representanter från Vårdförbundet, enligt SR P4 Blekinge, för att det blir svårt att bemanna en närakut dygnet runt.

Förra året sköts beslutet fram flera gånger. Och politikerna är fortfarande oeniga. Socialdemokraterna anser inte att närakuten bör vara öppen dygnet runt.

– Det är inte rimligt att göra en sådan här ekonomisk satsning när vi har ett underskott på 200 miljoner i år. För att finansiera detta kommer vi att tvingas lägga ner ett antal vårdcentraler i Blekinge och jag räknar med att man kommer att behöva anlita hyrläkare, vilket är olyckligt för ekonomin, säger Markus Alexandersson (S), som är andre vice ordförande i nämnden till SVT i juni i år.

Enligt M finns det dock inga planer på att stänga vårdcentraler.

Läs också:

Nya närakuter ska avlasta akutmottagningarna i Stockholm 

Politiker i Västra Götaland tvekar om breddinförande av närakuter