Det var i april som Folkhälsomyndigheten formellt tillsatte en rådgivande referensgrupp med externa experter, efter hårt tryck utifrån. Gruppen med sex experter skulle fungera som ett rådgivande komplement till myndighetens egen expertis, och inte fatta egna beslut.

– Det här är en diskussionsgrupp. Det förs inga minnesanteckningar eller protokoll eller något i den stilen, utan det är ett samtal med Folkhälsomyndigheten, säger Hans Fredlund som har 29 år som smittskyddsläkare i Örebro i bagaget och ingår i gruppen.

Under våren har gruppen haft några möten via Skype. Hittills har det handlat mycket om testning, om hur man ska få till ökad testning och om hur säkra olika testmetoder är. Däremot har det inte varit så mycket diskussioner om principiella frågor så här långt, enligt Hans Fredlund.

– Jag trodde nog att vi skulle diskutera stora övergripande frågor mer än vad vi har gjort, men så har det inte blivit, säger han.

Hade du velat det?

– Ja, egentligen är det nog så. Om den här expertgruppen ska ha någon reell funktion så bör man väl resonera kring principiella frågor också – det tycker jag nog, säger Hans Fredlund.

Vilka principiella frågor hade det kunnat handla om?

 – Det hade till exempel kunnat vara mer diskussioner kring gränserna för hur många människor som får samlas. Alltså 50-gränsen och 500-gränsen. Den typen av frågor trodde jag att vi skulle resonera om. Den här gruppen är inte en beslutande grupp, men man skulle ju kunna bryta olika idéer.

Han utesluter dock inte att det blir mer av den varan när mötena återupptas efter sommaren.

– Nu är ju diskussionen kring samlingar intensiv. Idrotten och kulturen vill ha ett annat regelverk för att kunna komma i gång på ett mer normalt sätt. Så det är möjligt att den typen av diskussion kommer upp när vi pratas vid nästa gång i mitten av augusti, säger Hans Fredlund.

Läs också:

De är Folkhälsomyndighetens rådgivande referensgrupp