– Om inte staten kommer med tidiga besked om höjda statsbidrag kommer många behöva höja skatten, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, till Dagens Nyheter.

Tidningen konstaterar att när regeringen presenterade krisstödet i april utlovades också extra statsbidrag på 12,5 miljarder kronor för både 2021 och 2022. Men behovet av stöd är större än så, menar Annika Wallenskog, som påpekar att de ökade statsbidragen i år underlättar för kommunerna. Dagens Nyheter skriver: »För regionerna är läget däremot annorlunda. Staten har lovat att täcka kostnader för att införskaffa skyddsmaterial och läkemedel samt för den ökade kapaciteten på IVA. Samtidigt har regionerna förlorat intäkter inom bland annat tandvården«.

– Det är egentligen bara Region Jönköping som räknar med ett resultat omkring plus minus noll. Alla andra som lämnat prognos räknar med underskott trots statsbidragen, säger Annika Wallenskog till Dagens Nyheter.