I mars sattes fältsjukhuset IVA Kronan upp utanför Östra sjukhuset för att kunna ta emot patienter med covid-19. Det tillfälliga sjukhuset har blivit hårt kritiserat av personal på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Kritiken har bland annat handlat om bristande arbetsmiljö och patientsäkerhet.

I mitten av april meddelade ledningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset att inga nya patienter ska läggas in på fältsjukhuset. Man ville dock behålla sjukhuset för att ha beredskap om antalet covid-fall skulle öka.

Sedan maj har IVA Kronan stått tomt. En del av sjukhuset monterades ned i början av sommaren – men nu stängs det helt, rapporterar nyhetsbyrån TT. Anledningen är att trycket på vården har minskat i Västra Götalandsregionen. I går, torsdag, fanns 58 covid-patienter inlagda på regionens sjukhus, varav sju vårdades på intensivvårdsavdelning.

 

Läs mer:
Inga nya patienter till fältsjukhuset i Göteborg

Sjukhuset i Älvsjö avvecklas