I juni kom regeringen överens med Sveriges Kommuner och regioner, SKR, om ökad testning för covid-19. Det handlade till stor del om test för pågående infektion, men också om antikroppstest.

I dagsläget erbjuder Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland och Region Örebro län antikroppstestning till allmänheten, enligt en kartläggning som Dagens Nyheter har gjort.

Majoriteten av de övriga regionerna planerar att lansera strategin till hösten. Men flera ifrågasätter alltså nyttan med det hela.

Som Läkartidningen tidigare berättat har Region Blekinge och Region Kalmar län valt att avvakta med antikroppstestning på bred front på grund av en oro för falskt positiva svar. Bakgrunden är att om en liten andel av befolkningen har smittats kan det innebära en stor andel falskt positiva svar vid testning.

Även Region Västerbotten har valt att avvakta, enligt Dagens Nyheter.

– Eftersom vi har så låga smittotal i nuläget ser jag heller ingen poäng med masstestning. Man måste alltid väga nyttan mot kostnaden, även om vi får ersättning av staten är det ju ändå skattepengar det handlar om, säger regionens tillförordnade smittskyddsläkare Gunilla Persson till tidningen.

Och nyttan ifrågasätts också i Region Värmland och Region Västernorrland.

– Nu finns det ett regeringsbeslut på det här så då får man försöka hitta lösningar. Men jag har ju svårt att se vad de här testresultaten ska användas till egentligen, säger Monasofi Wallinder, verksamhetschef för kvalitet och patientsäkerhet i Region Västernorrland, där man börjat bygga upp en organisation för testning.

På flera håll finns dessutom oro för undanträngningseffekter av vanlig vård, trots att det enligt instruktionerna uttryckligen ska undvikas.

– Vi har inte mycket luft i systemet sedan tidigare och inget direkt överskott på kompetent personal att ta in. Det kommer inte att gå ut över akut diagnostik, men provsvar till andra läkarutredningar kan komma att bli fördröjda, säger Torbjörn Kjerstadius, klinisk mikrobiolog i Region Värmland, till Dagens Nyheter.

Läs också:

Stora skillnader i erbjudande om antikroppstest