– Läget är nu sådant att vi kan återgå till den normala styrningen och ledningen av hälso- och sjukvården och att vi inte längre behöver hantera coronapandemin som en särskild händelse, säger Jessica Frisk, vårddirektör i Östergötland, i ett pressmeddelande.

Region Östergötland har haft en särskild sjukvårdsledning och befunnit sig i stabsläge både regionalt och lokalt på länets tre sjukhus sedan i mars, när de första fallen av covid-19 konstaterades.

Den särskilda sjukvårdsledningen har haft mandat att fatta beslut och fördela resurser på ett snabbare sätt, och har samlat flera olika funktioner såsom smittskydd, primärvård och inköp. Nu ersätts den av en regionövergripande arbetsgrupp som i mångt och mycket samlar samma funktioner.

Också Region Jönköpings län, Region Västernorrland och Region Örebro län lämnar stabsläge och upplöser sina särskilda sjukvårdsledningar. På torsdagseftermiddagen kom också beskedet att Region Kronoberg lämnar stabsläget.

– Vi ser en stor minskning av antalet bekräftade fall av covid-19 och för närvarande vårdas endast tre personer på sjukhus, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län, i ett pressmeddelande.

Han tillägger dock att det snabbt går att ställa om till stabsläge om situationen skulle kräva det. Alla regioner påpekar också att faran är långt ifrån över och att riktlinjer och restriktioner för att minska smittspridningen fortfarande är i kraft.

Tidigare i augusti lämnade exempelvis också Gotland stabsläget. Och Region Värmland kommer att frångå stabsläget i september, rapporterar Nya Wermlands-Tidningen.

Som Läkartidningen berättat tidigare i sommar har flera sjukhus lämnat sina stabslägen. Det gäller exempelvis Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus i Region Stockholm, liksom Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

 

Läs även:

Flera sjukhus lämnar beredskapslägen

Sahlgrenska lämnar stabsläget

Karolinska lämnar sitt stabsläge