Enligt SCB:s preliminära statistik dog 4 000 fler personer fler under årets första sex månader jämfört med samma period de senaste fem åren. Men i början av juli vände det och nu visar det sig att 366 färre dog jämfört med snittet för samma månad de sista åren.

En stor del av de avlidna återfinns i de äldre åldersgrupperna och enligt SCB kan det ha skett en tidsförskjutning av avlidna under året.

– En rimlig hypotes är att det skett en tidsförskjutning – de som normalt skulle ha dött senare under året har gjort det tidigare som en följd av pandemin, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB, till Göteborgs-Posten.

Hittills i år har 57 600 personer avlidit. Normalt sett dör omkring 90 000 personer per år.

– Jag blir inte förvånad om trenden håller i sig och att dödstalen fortsätter att minska. Men det beror på förstås på en rad olika faktorer – skulle det komma en ny våg av coronavirus under hösten är det förstås många som befinner sig i riskzonen, säger Tomas Johansson.

Läs mer:

Fortfarande hög överdödlighet i pandemins spår

Högsta dödstalet denna sida millennieskiftet