De senaste åren har Västra Götalandsregionen testat närakuter på fyra olika ställen (se faktaruta) i pilotprojektsform. Syftet är att se om den nya vårdnivån kan förbättra det akuta omhändertagandet genom att öka tillgängligheten och avlasta akutmottagningarna. Den ursprungliga tanken är att på sikt starta närakuter på 15 orter i regionen.

Egentligen skulle ett beslut om breddinförande ha tagits i januari i år. Men politikerna sköt på beslutet eftersom de vill se tydligare resultat först.

Nu förlängs de tre pilotprojekten i Skene, Lidköping och på Östra sjukhuset i Göteborg till slutet av nästa år. De skulle egentligen ha avslutats i augusti. Piloten i Tanumshede skulle ha avslutats augusti 2021, men förlängs ett halvår. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat. Orsaken uppges vara att man vill samordna besluten om närakuternas framtid med en pågående utredning om regionens framtida vårdutbudsstruktur.

Närakuten i Skene, som har varit stängd sedan början av april på grund av coronautbrottet, stängs däremot 15 augusti och återgår till en vanlig jourcentral. När den startade beskrev verksamhetschefen den som »en förstärkt jourcentral« med den stora skillnaden att det finns möjligheter att röntga patienter på kvällar och helger, i en intervju med SVT Nyheter Väst. Tidigare har patienter fått åka till Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Men närakuten har inte inneburit någon avlastning för akutmottagningen i Borås.

I januari ska en samlad utvärdering av de pågående pilotverksamheterna lämnas till regionpolitikerna. Besked om framtiden för närakuterna vid Östra sjukhuset i Göteborg och sjukhuset i Lidköping ska fattas senast i juni 2021. Beslut om närakuten i Tanumshede väntas i februari.

Som Läkartidningen tidigare berättat är den lokala läkarföreningen kritisk till närakuterna.

– Det grundläggande problemet med närakutkonceptet är att det inte tar sin utgångspunkt i primärvårdspatienters behov av akut vård, utan inriktar sig huvudsakligen på att avlasta sjukhusens akutmottagningar. Det vill säga patienter som man tycker borde tas hand om i primärvården i stället, sa Christina Sjöberg, styrelseledamot i Västra Götalands läkarförening, tidigare till Läkartidningen.

Läs mer:

Politiker tvekar om breddinförande av närakuter

Oviss framtid för närakuter i Västra Götaland

Närakuter oroar läkarföreningar i Västra Götaland

FYRA NÄRAKUTER TESTAS

I dag finns fyra närakuter i Västra Götalandsregionen.

  • Närakuten på SU/Östra sjukhuset öppnade i november 2017. Projektet ska pågå till slutet av 2021.
  • Närakuten i Tanumshede som gjordes om från jourcentral och utökade sina öppettider i augusti 2018. Projektet ska pågå till slutet av 2021.
  • Närakuten i Skene som gjordes om från jourcentral i april 2019. 15 augusti 2020 återgår den till jourcentral.
  • Närakuten i Lidköping som gjordes om från jourcentral och flyttade in på Lidköpings sjukhus i april 2019. Projektet ska pågå till slutet av 2021.

Pilotprojekten är en del av regionens omställning av vården. Tanken är att på sikt ersätta de befintliga jourcentralerna med 15 närakuter. Regionen har beskrivit det som att fler patienter ska ges vård på rätt vårdnivå och att närakuterna ska förstärka samarbetet mellan primärvård och akutsjukhus. Något som i slutänden ska ge såväl kortare ledtider på sjukhusens akutmottagningar som ökad medicinsk kvalitet vid det akuta omhändertagandet.