– Hade det varit en vanlig vår och vården hade varit bemannad som vanligt hade vi gjort cirka 70 000 operationer till, säger Gunnar Enlund som även är överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, till Dagens Nyheter.

Att covid-19 lett fram till en stor vårdskuld, i form av uppskjuten vård som kommer att behöva utföras, uppmärksammas återkommande. Dagens Nyheter menar att det kan handla om uppemot 185 000 personer som står i kö för en operation och att kostnaden skulle kunna uppgå till 8-10 miljarder kronor.

– Det handlar inte om akuta eller livshotande tillstånd. Det handlar till exempel om starroperationer – som väldigt många äldre behöver när de kommer upp i en viss ålder – och vissa ortopediska operationer. Men det betyder såklart inte att det inte är en utmaning att vänta på de här behandlingsinsatserna, säger Ingrid Schmidt som är utredare vid Socialstyrelsen, till Dagens Nyheter.

Gunnar Enlund framhåller också att vårdpersonalen är trött nu.

– Att hålla samma tempo som förra hösten blir inte lätt. Vi kan inte driva personalen så hårt att de slutar. Då blir det ännu värre – det är en svår balans, säger han.

Läkarförbundet har föreslagit att det ska skapas nationella väntelistor för de behandlingar som kan få längst vårdköer och där patienter kan fara illa av att vänta. Men Sveriges Kommuner och regioner, SKR, säger inte ja till föreslaget.

– Jag tror inte att det är lösningen. Man behöver göra ett stort grundjobb för att det ens ska vara möjligt med en nationell kö. Det vore bättre att bygga vidare på de strukturer som redan finns i dag för samordning av operationer, som till exempel vårdlotsar, säger Annika Brodin-Blomberg, handläggare på SKR.

Madeleine Liljegren, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf, skriver på Twitter »Runt 185.000 svenskar väntar på en operation. Samtidigt står en hel generation unga läkare redo att gå vidare i karriären och bli specialistläkare (ex kirurger) men de hindras av brist på AT-platser. Låt staten ta ansvar för den svenska läkarförsörjningen.« Hon skriver även att »I vårt grannland Norge har man, mitt i brinnande pandemi, insett det akuta behovet av fler specialistläkare och har därför avsatt 53 miljoner norska kronor till fler utbildningstjänster för läkare.« Madeleine Liljegren undrar nu »när ska den svenska regeringen ta sitt ansvar på hemmaplan, följa efter vårt grannlands initiativ och finansiera fler AT-platser?«