Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland. Foto: Region Östergötland

Läkartidningen har tidigare berättat att Region Östergötland undersökt dödsfall med bekräftad covid-19 som inträffat i hemmet eller på särskilda boenden. Nu presenterar regionen en motsvarande undersökning där man granskat 123 dödsfall på sjukhusen i Linköping, Norrköping och Motala.

– De som har avlidit med covid-19 på sjukhus, särskilt på vårdavdelning, har en väldigt hög samsjuklighet och skörhet, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland, till Läkartidningen.

Av de 98 som avled på vårdavdelning hade hela 80 en omfattande samsjuklighet. Av de 25 som avlidit på IVA hade 12 en omfattande samsjuklighet, medan resten inte hade någon eller endast måttlig samsjuklighet.

Totalt sett bedöms covid-19 ha varit den dominerande faktorn bakom 72 procent av dödsfallen på IVA. På vårdavdelning var motsvarande siffra 26 procent. Där anses covid-19 dock ha varit en bidragande orsak i 60 procent av fallen. I 15 procent av fallen bedömdes dödsorsaken vara någon annan än covid-19.

Region Östergötland har också tittat på skörhet hos patienterna. På vårdavdelning hade 88 av de 98 avlidna betydande eller allvarlig sådan. På intensivvårdsavdelning var det inte lika förekommande. De som avled där hade lägre samsjuklighet och skörhet, var yngre och hade längre vårtid. Det speglar vilka man bedömt ha kunnat få intensivvård.

– Det visar att man har tänkt att de kan tillgodogöra sig intensivvård och man har strävat länge efter att rädda livet på dem, säger Stefan Franzén.

Regionen har undersökt förekomsten av andra faktorer hos de avlidna. Av de som avled på vårdavdelning hade 28 procent en sedan tidigare känd lungsjukdom. Det gällde främst KOL. På IVA var motsvarande siffra 16 procent.

Kronisk njursjukdom med påverkan på njurfunktionen förekom hos 46 procent av patienterna på vårdavdelning. Drygt hälften av de avlidna patienterna på IVA och två av tre av de avlidna på vårdavdelningarna hade fetma, det vill säga ett BMI över 30.

Som Läkartidningen berättade häromdagen har Region Kronoberg gjort en liknande journalgranskning på lasaretten i Växjö och Ljungby. Den visade covid-19 var den främsta dödsorsaken för 45 procent av de 49 patienter som avlidit med viruset.

Enligt Stefan Franzén har fler regioner visat intresse för att göra liknande granskningar, däribland Stockholm. I Östergötland kommer man nu gå vidare med att undersöka utvecklingen över tid i pandemin.

– Vi håller på nu med nästa steg, också det en journalgranskning. Vi har sett sjunkande dödlighet i intensivvård under pandemins gång och då undrar vi vad det beror på. Är det patientfaktorer eller vårdfaktorer, säger han.

Granskningen finns på Region Östergötlands webbplats.

 

Läs även:

Covid-19 var främsta dödsorsaken för hälften av avlidna på sjukhus

Covid-19 oftast inte ensam dödsorsak bland äldre