Lotta Nordenhäll, ordförande i Svensk barnreumatologisk förening och överläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm. Foto: Privat

I maj berättade Läkartidningen om att det under pandemin dykt upp fall där barn drabbats av svår hyperinflammation på flera håll i världen. Fall som misstänktes ha en koppling till covid-19.

Då hade Svensk barnreumatologisk förening kännedom om fyra misstänkta fall i Sverige. Nu rör det sig om runt 50, rapporterar SVT Nyheter.

Drygt 10 av barnen har fått intensivvård och ytterligare tre har fått ECMO-behandling. Även om tillståndet kan vara livshotande har inget barn i Sverige avlidit till följd av sjukdomen, enligt Lotta Nordenhäll, ordförande i Svensk barnreumatologisk förening och överläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm.

– Vi har valt att behandla väldigt aggressivt och lyckats vända alla fall, säger hon till SVT Nyheter.

Symtombilden vid tillståndet – som fått namnet multiinflammatoriskt syndrom (MIS) – påminner om Kawasakis sjukdom, men barnen är ofta äldre än vid Kawasakis sjukdom, som oftast drabbar barn under fem år.

Sjukdomen inkluderar hög feber, ofta i kombination med utslag, buksmärta, myokardit och konjunktivit. I vissa fall har den utvecklats till ett toxic shock-liknande tillstånd.

Tidigt insatt behandling är viktigt. Olika typer av antiinflammatorisk behandling kan bli aktuell, som immunoglobulin, kortison och ibland biologiska läkemedel.

– Baserat på rapporter från andra delar av världen – och på hur det här viruset beter sig i vuxenpopulationen – så tycker jag att det är rimligt att tro att det kan finnas en koppling mellan covid-19 och svår hyperinflammation hos enstaka barn, sa Lotta Nordenhäll till Läkartidningen i maj.

Jonas F Ludvigsson, barnläkare i Örebro och professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, säger till SVT Nyheter att han känner sig ganska säker på att den utlösande faktorn är just covid-19.

– Men alla barn har inte testats positivt för covid-19, vilket jag tror beror på att alla inte verkar utveckla antikroppar efter en infektion.

Läs också:

Kawasakiliknande sjukdom hos fyra barn i Sverige kan ha coronakoppling

Hyperinflammation hos barn kan ha samband med covid-19