Region Norrbotten måste dra åt svångremmen rejält. Tidigare har regionen aviserat att en dryg miljard måste sparas inom fem år. Fram till 2022 ska 700 miljoner sparas. Rekordstora summor. I regionstyrelsens plan för de kommande två åren står det att »Region Norrbotten står inför den största utmaningen i modern tid«.

Hur och var det är möjligt att spara, har två konsultfirmor fått i uppdrag att ta reda på. Alla regionens verksamheter ska genomgå en ordentlig genomlysning.

Nu har den första konsultrapporten kommit. Fokus för den har varit lednings-, stabs- och chefsfunktioner. Enligt rapporten går det att skära rejält där – och på så vis spara drygt 450 miljoner kronor. 40 chefstjänster kan tas bort och totalt 340-390 helårstjänster, enligt rapporten.

– Jag har läst rapporten med stort intresse. Den kommer att utgöra en grund för det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag för hur strukturen i Region Norrbotten kommer att se ut i framtiden, säger regiondirektören Anna-Stina Nordmark Nilsson i ett pressmeddelande.

Förslagen har fått hård kritik av fackförbundet Vision. Gunilla Engström, ordförande i Norrbottens läkarföreningen, har däremot inga invändningar mot de föreslagna besparingsåtgärderna i nuläget.

– Jag har bara fått en muntlig rapport ännu av revisionsbyrån. Den här delen berör inte oss som läkare i någon större utsträckning och den innehåller heller inga överraskningar för oss, säger Gunilla Engström som tillträdde som ordförande i läkarföreningen i april.

Läkarna lär däremot beröras desto mer av nästa rapport, som konsulterna ska presentera för de fackliga företrädarna i början av september. I den ligger fokus på sjukhusens verksamheter. Konsultfirmans uppdrag är att göra en översyn och analys av nuvarande verksamheter inom de fem sjukhusen, dess uppdrag, dess organisation och bemanning.

Enligt regionen är syftet med åtgärderna inte bara att spara pengar utan även att få en effektivare och mer sammanhållen organisation. Utifrån rapporterna ska regiondirektören lägga fram förslag till regionstyrelsen, som regionpolitikerna sedan ska besluta om.

Sjukhus i Region Norrbotten

Det finns fem sjukhus i regionen, tre ligger vid kusten och två i Malmfälten:

Gällivare sjukhus
Kalix sjukhus
Kiruna sjukhus
Piteå sjukhus
Sunderby sjukhus