Vid dagens myndighetsgemensamma presskonferens tog Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson upp frågan om munskydd. Enligt honom är det en av de åtgärder som myndigheten just nu diskuterar för att begränsa smittspridningen under hösten. Samtidigt påpekar han att munskydd kan ha negativa effekter, till exempel leda till minskad social distansiering.

– Det finns ett antal områden där vi inte ser att den negativa effekten skulle vara så påtaglig. Det skulle kunna öka säkerheten, givet att det hanteras på ett korrekt sätt av individen. Så munskyddsfrågan är inte alls död, utan den arbetas det med för högtryck och det har det gjorts ganska länge, sa Johan Carlson.

Men det kommer inte bli fråga om en generell rekommendation. Johan Carlsson betonar att munskydd i första hand ska föreslås när andra åtgärder inte kan vidtas. Som exempel nämner han besök av patienter på vårdinrättningar, hos optiker och inom tandvården. Men det kan också handla om områden där mycket trängsel inte kan undvikas.

–  Då menar jag inte att vi ska låta trafikarrangörerna slappna av och inte se till att det inte blir trångt. Men det kan ju finnas lägen vissa tider på dagen, vissa områden i storstäder och regionalt, där man ändå skulle säga att under den här perioden så rekommenderar vi – eller till och med kräver – att munskydd används, sa Johan Carlson.

Folkhälsomyndigheten kommer att diskutera frågan med de regionala smittskyddsmyndigheterna. Johan Carlson räknar med att lämna ett besked om ett par veckor i samband med att man rapporterar regeringsuppdraget om åtgärder inför hösten.

Totalt har nu 85 219 personer bekräftats smittade av covid-19 i Sverige. 2 551 patienter har fått intensivvård och 5 790 personer har avlidit med smittan.