De särskilda covidavdelningarna på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Värnamo sjukhus stänger i slutet av augusti eftersom antalet covidpatienter minskat. Covidavdelningen i Eksjö stängde redan i maj.

De som insjuknar i covid-19 framöver kommer att vårdas på särskilda enheter på vanlig avdelning på infektionskliniken och geriatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och på medicinklinikerna i Värnamo och Eksjö.

De totalt 28 platserna kommer att kunna avgränsas för att göra det möjligt att arbeta i skyddsutrustning och undvika smittspridning.

– Platserna är flexibla. Vi räknar med att vi kan svänga upp till 28 platser, men vi kan också ha färre i fall det räcker. I nuläget behöver vi inte mer än 13, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

På respektive sjukhus kommer det också att finnas 1-2 intensivvårdsplatser för covidpatienter.

Enligt Mats Bojestig är regionen långt ifrån först med att stänga sina särskilda covidavdelningar.

– Nej, det tror jag inte alls för en del har ju knappt några patienter, säger han.