Frågan om nyttan med munskydd är omstridd. Som Läkartidningen tidigare rapporterat har Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen tagit ställning för munskyddens effektivitet på sin blogg. Där uppgav han även att Karolinska institutet (KI) kommer att rekommendera att det används i vissa situationer. Nu har KI uppdaterat sina rekommendationer inför höstterminens start.

KI uppger att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På två punkter skiljer sig dock KI:s rekommendationer från myndighetens. Åtgärderna beskrivs som ett komplement som »återspeglar de specifika utmaningar ett internationellt inriktat medicinskt universitet ställs inför«.

Dels rekommenderas studenter och KI-medarbetare att stanna hemma om någon i hushållet har bekräftad covid-19 eller uppvisar misstänkta sjukdomssymtom – även milda. Dels rekommenderas de att bära munskydd vid vissa utbildningssituationer.

Munskydd kan hjälpa till att hindra spridningen av droppar och rekommenderas på angivna platser där fysisk distansering är svår att åstadkomma, skriver KI. Som exempel anges klinisk praktisk utbildning, laboratorier och dissektioner. Vid sådana moment kommer engångsmasker och användarinstruktioner finnas tillgängliga.

Det rör sig alltså inte om en generell rekommendation att bära munskydd. KI påminner också om att munskydd inte ska ses som ett alternativ till andra försiktighetsåtgärder, utan ett komplement och att det är viktigt att hålla distans och stanna hemma om man känner sig sjuk.

Sedan den 18 mars har undervisningen bedrivits på distans. Huvuddelen av den teoretiska utbildningen kommer fortsatt hållas på distans i höst. De aktiviteter och grupper som prioriteras för att vara/ske på plats i KI:s lokaler är:

  • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination.
  • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå.
  • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans. Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår ska prioriteras.
  • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska.
  • Disputationer.