I höst kan studenterna återvända till universiteten efter vårens distansundervisning. Men för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset vill KI:s rektor att man ska bära munskydd i universitetslokalerna när det är svårt att hålla tillräcklig social distans.

»Vi tar ställning i att munskyddens effektivitet inte längre kan diskuteras«, skriver han på sin blogg.

Folkhälsomyndigheten anser att det vetenskapliga underlaget för att munskydd är effektivt mot smittspridning är för svagt för att rekommendera att det ska användas. Att Karolinska institutets väljer att göra det ändå, är motiverat eftersom KI är ett medicinskt universitet med ett internationellt campus, medan myndigheternas rekommendationer riktar sig till samhället i stort, skriver Ole Petter Ottersen.

KI utgår från att viruset kan spridas genom luft, inte bara som större droppar utan sannolikt också i form av aerosoler, och även genom förorenade ytor. Det ställer krav på effektiv ventilation och goda rengörings- och saneringsrutiner konstaterar rektorn som har haft kontakt med rektorer i de nordiska grannländerna och andra delar av världen under sommaren.

Enligt Ole Petter Ottersen varierar strategierna som rektorerna har valt inför höstterminsstarten mycket. En del lärosäten har infört mycket strikta restriktioner när det gäller testning och obligatoriskt munskydd, medan andra valt en mjukare linje.

Han konstaterar att det inte finns något recept för hur man ska göra. Även om kunskapen om hur viruset sprids hela tiden ökar, är mycket fortfarande okänt. Han påpekar att det ännu finns få forskningsartiklar som berör smittspridning på lärosäten.

»Att öppna ett campus kräver tydliga rekommendationer, men också ödmjukhet med tanke på bristen på bevis. Vi måste vara beredda att anpassa våra strategier och planera för olika scenarier, i samarbete med regeringen och expertmyndigheter«, skriver han.

En ny litteraturstudie som är koordinerad av Karolinska institutet och McMaster University i Kanada stödjer, enligt forskarna, att tygmunskydd kan minska spridningen av det nya coronaviruset. Forskarna har gått igenom 25 artiklar som jämfört de filtrerande egenskaperna hos munskydd i olika material och utföranden.

– Vi har inte direkta bevis på att munskydd minskar överföringen av sars-cov-2 eftersom det skulle kräva en randomiserad klinisk prövning som vore oetisk att genomföra. Men den litteratur som vi funnit visar tydligt att munskydd kan minska spridningen av virus och skydda bärarna, några av dem mycket effektivt, säger Juan Jesus Carrero, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Forskarnas slutsats är att munskydd bör rekommenderas.

– Vår bedömning är att användningen av munskydd bör vara en nyckelkomponent för att minska spridningen av covid-19, vilket är i linje med de nuvarande rekommendationerna från WHO och amerikanska CDC, säger Juan Jesus Carrero.

Artikeln är publicerad i tidskriften Mayo Clinic Proceedings.