Bakgrunden till missnöjet är att Region Jämtland Härjedalen i april sa upp alla lokala arbetstidsavtal, bland annat ett som gett sjuksköterskor på Östersunds sjukhus förkortad arbetstid. Regionen behöver spara pengar, men de försämrade villkoren har lett till att många sjuksköterskor har sagt upp sig under våren. Enligt tidningen Vårdfokus hade 23 sjuksköterskor på kirurgkliniken sagt upp sig i mitten av juli.

Sjuksköterskeflykten oroar läkarna på kirurgen. I en debattartikel i Östersunds-Posten larmar nu 23 läkare om att bristen på sjuksköterskor får stora konsekvenser för vården och patientsäkerheten. »Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk och det hjälper inte hur många kirurger vi än är om vi inte har några sjuksköterskor att arbeta tillsammans med!«, skriver de.

Enligt läkarna har det uppstått en förtroendeklyfta mellan de anställda och den högsta ledningen i regionen och nu vill man veta hur de styrande politikerna resonerar. Läkarna varnar för att patientsäkerheten hotas och är oroade för att det inte kommer finnas resurser att bedriva fullgod kirurgisk vård på sjukhuset till hösten.

»Om ni politiker i alliansen är medvetna om konsekvenserna i vården som blir följden av försämringarna för sjuksköterskorna, uttryck det i så fall tydligt – och varför ni står bakom just detta alternativ för att förbättra regionens ekonomi«, skriver de i debattartikeln.