Före sommaren räknade Folkhälsomyndigheten med att antalet nya fall av sexuellt överförbara sjukdomar skulle minska, vilket statistiken pekade på i mars och april.

I juni vände dock kurvan för antalet bekräftade klamydiafall uppåt igen i flera regioner, rapporterar Dagens Nyheter. I Skåne rapporterades till exempel 391 nya fall i juni, jämfört med 334 i maj. I hela Sverige ökade antalet nya fall från 2 261 i maj till 2 619 i juli.

– Det kan hänga ihop med mindre distansering bland yngre, säger Inga Velicko, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till Dagens Nyheter.

Antalet bekräftade fall av gonorré har däremot minskat. Inga Velicko kopplar det till att gonorré ofta ses hos personer över 30 år, till skillnad från klamydia, som är vanligast i åldersgruppen 15 till 24 år.