Den 3 april i år aktiverades krislägesavtalet, som reglerar medarbetares villkor och ersättningar vid en krissituation, i Region Stockholm. Syftet var att klara av bemanningen inom intensivvården under våren.

Enligt nyhetsbyrån TT har nästan 1 600 medarbetare inom intensivvården varit anvisade att arbeta enligt krislägesavtalet. Men nu föreslås alltså att avtalet ska avaktiveras från och med månadsskiftet. Bakgrunden är att antalet patienter med covid-19 som behöver intensivvård har minskat kraftigt.

– Bedömningen från våra tjänstemän är att vi från och med den 1 september inte längre uppfyller de villkor som finns för att ha ett krislägesavtal, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm, till TT.

För medarbetare som anvisats att arbeta enligt avtalet har arbetssituationen varit tuff. Avtalet innebär bland annat att arbetstiden blir 48 timmar per vecka, och därutöver kan en särskild nödfallsövertid tas ut. I gengäld får de anställda sammantaget 220 procent av lönen per timme.

Formellt beslut om att avaktivera krislägesavtalet fattas av regionstyrelsen på tisdag i nästa vecka.

Region Stockholm är den enda region som hittills har aktiverat krislägesavtalet. Enligt TT har slutnotan har ännu inte landat hos regionen, men prognosen för kostnaden ligger på runt 300 miljoner kronor.