I kommissionen, som tillsattes av regeringen i slutet av juni för att utvärdera myndigheternas och politikernas hantering av coronapandemin, sitter åtta personer. Men Göran K. Hansson är kritisk till kommissionens sammansättning.

– Det finns utomordentlig expertis inom nationalekonomi, sociologi och ledarskap. Men det är ändå en infektionssjukdom. Jag tycker att man borde ha expertis inom området som ändå har orsakat problemet. Det finns ingen i kommissionen med bakgrund inom virologi, immunologi och smittskydd, säger han till DN.

En av de åtta är dock läkare. Det är Göran Stiernstedt som i grunden är specialist i infektionssjukdomar. Han har haft flera chefsuppdrag under karriären, bland annat som sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset i Uppsala, biträdande landstingsdirektör i Stockholm, chef inom Sveriges Kommuner och regioner och har även lett flera statliga utredningar de senaste åren. Tidigare i år blev Göran Stiernstedt ordförande för Karolinska institutets styrelse. Han är sedan tidigare ordförande i den gemensamma styrelsen för Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Danderyds sjukhus.

Kommissionens ordförande, juristen Mats Melin, säger till DN att det har varit viktigt att utse ledamöter med insikter och erfarenheter av flera olika samhällsområden eftersom uppdraget är så pass brett. Han uppger även att kommissionen kommer att ta hjälp utifrån under sitt fortsatta arbete, bland annat i form av relevant medicinsk expertis.

Kommissionen ska lämna in sin första delredovisning den 30 november i år. Fokus för den är smittspridning inom äldrevården.

 

Läs mer:

Jurist ska leda coronakommission

Coronakommission ska tillsättas före sommaren

De sitter med i coronakommissionen

  • Shirin Ahlbäck Öberg – docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.
  • Ann Enander, professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.
  • Vesna Jovic, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare vd Sveriges Kommuner och regioner.
  • Camilla Lif, präst och tf kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan.
  • Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
  • Göran Stiernstedt, ordförande för den gemensamma styrelsen för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus samt ordförande för Karolinska Institutet.
  • Mats Thorslund – professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.